آقای نصاب | تاسیسات ساختمانی و لوازم خانگی

“ تعمیر کولر ابی و گازی ، تعمیر پمپ اب، تعمیر موتورخانه، لوله باز کنی و تخلیه چاه”

لوله کشی گاز

Rate this item
(3 votes)
 نصب لوله کشی گاز ساختمانی اجراء کننده های لوله کشی گاز در مناطق هر شهر در محدوده خودشان کار می کنند و باید مورد تایید اداره گاز باشند و مجوز اجراء لوله کشی را داشته باشدبرای لوله کشی گاز از لوله های آهنی بدن درز استفاده می شود و این لوله ها به روش جوشکاری به هم اتصال داده می شوند در این مقاله مهمترین نکات لوله کشی گاز بیان می شود.چه نکاتی را باید در اجراء لوله کشی گاز در نظر بگیریم- در نقشه باید قطر دودکش، محل و پنجره ها مشخص و رنگ بندی با سایز لوله تطبیق داشته باشد.- زیربنای ملک بطور کامل، کروکی و آدرس در نقشه مشخص باشد.- جهت شمال از کوچه به سمت محل ورودی به ملک مشخص شود.- نقشه ها باید بدون قلم خوردگی، خوانا و پلان معماری با مقیاس مناسب باشد.- مقیاس نقشه ها 1/100 و روی کاغذ A3 کشیده شده باشد.- حداکثر طول علمک تا کنتور 25 متر است.- از اجرای لوله به صورت بارفیکسی اجتناب شود.- تعداد اتصال های پشت سر هم از 2 عدد بیشتر نباشد.- لوله رابط بین علمک تا کنتور روکار باشد.- از لوله های بدون درز استفاده شود.- کلیه شیرها در جهت عقربه های ساعت بسته و خلاف جهت عقربه ها باز گردند.برای اجراء لوله کشی گاز منزل خود با سایت استاد کار تماس بگیرید تا هماهنگی لازم برای لوله کشی گاز ساختمان شما انجام شود.نکات لوله کشی گاز ساختمانها لوله کشی گاز اپارتمانی نکات لوله کشی گاز ساختمانها 1- در نقشه لوله کشی گاز میبایست محل, قطر دودکش و پنجره در پلان مشخص و رنگ بندی با سایزینگ لوله ها مطابقت داشته باشد. 2- کروکی, آدرس و زیربنای ملک دقیق و کامل در نقشه ها مشخص گردد.3- جهت شمال پلان از کوچه به سمت ورودی ملک ترسیم گردد. 4- با رعایت بند 3 در تمامی نقشه ها میبایست جهت شمال پلان و ایزومتریک نمایش داده شده باشد.5- نقشه های تهیه شده توسط مجری میبایست خوانا, بدون قلم خوردگی, پلان معماری مطابق با واقعیت و با مقیاس مناسب باشد. 6- انجام بازرسی نهایی پرونده های فاقد برگه پیش بازرسی مجاز نیست. 7- مقیاس نقشه ها 1/100…